A+ A A-

3-9 RI

 

 

 

Opgericht: 01-09-1946 te Arnhem
Onderdeel van: C-Divisie "7 December"
Vertrek Indië: 03-10-1946 a/b "Tegelberg"
Aankomst Indië: 28-10-1946 Batavia"
Toegevoegd aan: T.T.C. West-Java
Ingedeeld bij: 2e Infanterie Brigade Groep, *F-Brigade
Actiegebied(en):  Tangerang, Tjikampek, *Linggadjati
Commandant: Lt.Kol R. Boer 01-09-1946/12-07-1948
Lt.Kol H. Zandbergen 12-07-1948/05-11-1949
Gerepatrieerd: 12-10-1949 a/b "Waterman"
Aankomst Rotterdam: 05-11-1949
Omgekomen: 19 man
Literatuur: De Rimboetroost 

Het bataljon is gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '45. Na aankomst op Java werd het bataljon gelegerd in Batavia en Meester Cornelis. Enkele weken later werd het bataljon gelegerd rond Tangerang waar het de Britse 1st Indian Inf. Brigade en de Nederlandse OVW'ers van de U-Brigade afloste. Ter ondersteuning en tevens om het bataljon voor de nieuwe taak op te leiden werd Inf.II.KNIL aan het bataljon toegevoegd. Door een intensieve patrouillegang en zuiveringsacties kon de rust in het nieuwe gebied gehandhaafd worden.

Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, werd het bataljon ingedeeld bij de Gevechtsgroep Noord (GgpN). Drie pelotons werden toegevoegd aan het treindetachement. Dit detachement stootte per spoor snel door in republikeins gebied en bezette de belangrijke spoorbruggen over de Tjitaroem bij Tandjoengpoer. De GgpN zette op 21 juli de opmars vanuit Bekasi naar het oosten in en bereikte, ondanks veel vertraging als gevolg van beschietingen en vernielingen de rivier de Tjitaroem. Bij de bruggen, die reeds bezet waren door het treindetachement, ging de GgpN in legering. Op 22 juli werd de GgpN opgesplitst in vier gevechtsgroepen: I, II, III, en IV en werden Krawang (I) en Tjilamaja (II) ingenomen. Gevechtsgroep III rukte op tot west van Tjikampek. Een dag later werden Tjikampek en Tjikalong (IV) ingenomen. Na het wegvallen van de ondersteunende eenheden wordt GgpN als zodanig opgeheven. Op 24 juli nam 3-9 RI de beveiliging van de waterwerken bij Walahar, nabij Kalari, over van 3-12 RI en consolideerde de veroverde posities bij Kalari, Tjikalong en Tjikampek.

Na de 1e politionele actie bleef het bataljon gelegerd rond Tjikampek. De maand augustus vertoonde een geleidelijk oplopende activiteit van de TNI. Vooral de beveiliging van de spoorlijn Tjikampek Cheribon vroeg veel aandacht. Ook werd er veelvuldig door de TNI en de ALRI vanuit zee in het kustgebied ten noorden van Tjikampek geïnfiltreerd. Eind 1947 namen deze infiltraties weer toe en werden er samen met 3-1 RI een aantal acties in dit gebied gevoerd. In maart van 1948 vond er een hergroepering plaats. Voor het bataljon betekende dit een uitbreiding van 11 naar 21 posten in het gebied rond Tjikampek. Na een tweede hergroepering begin december werd het bataljon gelegerd rond Linggadjati in de residentie Cheribon. Op 15 december 1948 nam de F-Brigade de residentie Cheribon over van de "7 Dec. divisie" en kwam het bataljon onder bevel van de cdt. F-Brigade.

Aan de 2e politionele actie, op 19 december 1948, nam het bataljon niet actief deel. De eerste maanden van 1949 waren een zware tijd. Pas na mei werden de vijandelijkheden minder. Op 25 juni werd het bataljon afgelost door M-Inco (marinierscompagnie toegevoegd aan 401 BI) in verband met de aanstaande repatriëring.

Social Media

   

Laatst Online

  • Gerardk
  • bertb
  • r.j. Lesman

Zoeken

Gebruikers Online

We hebben 19 gasten en geen leden online

Totaal Bezoekers

Artikelen bekeken hits
293187