A+ A A-

1-9 RI

 

 

Opgericht: 16-09-1945 Fochteloo
Vertrek Engeland: 08-11-1945 Wokingham
Vertrek Indië: 25-11-1945 a/b "Johan van Oldebarneveldt"
Aankomst Malakka: 29-12-1945 Ipoh
Aankomst Indië: 29-03-1946 Batavia
Toegevoegd aan: T.T.C. West-Java, *T.T.C. Midden-Sumatra
Ingedeeld bij: V-Brigade (B-divisie)
Actiegebied: Tjimahi, Bandoeng, *Poerbalingga e.o.
Commandant: Lt.Kol E. Wiersma   16-08-1945/14-07-1987
Gerepatrieerd: 18-06-1948 a/b "Zuiderkruis"
Aankomst Rotterdam: 14-07-1948
Omgekomen: 29 man
Bijnaam: Bataljon "Friesland"
Literatuur: Us Pompebled (1947-1949 Bandoeng, tweewekelijks)
Friesland was hier

Het OVW-bataljon 1-9 RI is voortgekomen uit de Binnenlandse Strijdkrachten van Friesland. Via Engeland, waar het bataljon werd voorzien van de noodzakelijke uitrusting, vertrok het bataljon naar Indië. Daar de bevelhebber van het South East Asia Command (SEAC), de admiraal Mountbatten, vanaf 2 november 1945 een landingsverbod op Java en Sumatra voor Nederlandse troepen had ingesteld werd er uitgeweken naar Malakka. Dit verbod is in maart 1946 opgeheven. Eind maart 1946 debarkeerde het bataljon te Batavia. Op 10 april werd het verplaatst naar Tjimahi, waar de V-Brigade de sector Bandoeng overnam van de Britse 49e Indian Brigade. Een dag na aankomst voerde het samen met Inf.V.KNIL de eerste actie uit noord van Tjimahi. Hierna volgden meerdere acties zoals op 6 juni een grote 'sweep' oost van Bandoeng, op 17 juli een grote actie naar het zuiden, gericht op TRI hoofdkwartieren te Bandjaran en Soreang en in september wederom een actie ten oosten van Bandoeng. Tevens werd er veel gepatrouilleerd om het bezette gebied te controleren. Op 28 maart 1947 was het bataljon geconcentreerd in Bandoeng voor een intensieve training voor taken in V-Brigade verband met andere onderdelen zoals luchtmacht en huzaren.

Op 22 juli 1947 begon voor het bataljon de 1e politionele actie. Het bataljon was ingedeeld bij de 'Bliksembrigade'. Deze colonne met een lengte van zo'n 70 km die samengesteld was uit ongeveer 1400 voertuigen bereikte aan het eind van de eerste actiedag Lebakdjatie. De dag daarna stormde de colonne via Soemedang, Kadipaten naar Cheribon. De 4e cie zette de opmars door naar Losari en Brebes. Op 27 juli, nadat Cheribon was overgedragen aan de W-brigade, was het bataljon geconcentreerd te Slawi voor de doorstoot naar het zuiden over de goenoeng Slamet. Op 29 juli zette de colonne de gewaagde opmars via Belik en Bobotsari in naar Poerbalingga. De 3e en 4e compagnie stootten hierna door naar Banjoemas en de belangrijke brug bij Rawalo en keerden ’s avonds terug naar Poerbalingga. Op 1 augustus namen de 1e en 2e cie deel aan de opmars naar Tjilitjap maar kwamen verder niet in actie. De 1e en 4e cie. trokken samen met Inf.V.KNIL op naar Gombong. De 3e cie. nam de bewaking over van het vliegveld Wirasaba. Daar de V-brigade marsvaardig moest blijven voor eventuele verdere acties werd het bataljon geconcentreerd in Poerbalingga. Hierdoor kon de omgeving niet gezuiverd worden. Maar eind augustus trok het bataljon naar buiten en had posten te Boekatedja, Bobotsari en Soekaredja.

 

Social Media

   

Laatst Online

  • M.v.kooten001
  • Ron
  • u0048w4

Zoeken

Gebruikers Online

We hebben 16 gasten en geen leden online

Totaal Bezoekers

Artikelen bekeken hits
316437