A+ A A-

6-1 RI (403 BI)

 

 

 

 

 

 

Opgericht:

01 juli 1948 te Assen
Onderdeel van: 41ste Zelfstandige Infanterie Brigade (in Indië F-Brigade genoemd)
Vertrek  Indië:  27 augustus 1948 a/b van "Grote Beer"
Aankomst  Indië:  21 september 1948 te Semarang
Toegevoegd aan: T.T.C. Midden-Java, ingedeeld bij V-Brigade (TpnC Noordkust)
Actiegebied(en):                          Tjilatjap, Ketenger, *Pekalongan, *Belik, Koedoes, *Panningaran, *Oengaran
Commandant: Lt.Kol Baeten
  Kapt. C. de Ruiter
  Maj. Hofstee /xx-12-1948
  Maj. F.T. Venema   xx -12-1948 / 09-04-1949
  Maj. J.F.C. Timmer 09-04-1949 /
  Lt.Kol Jesse
Gerepatrieerd: 31-05-1950 a/b "General Mac Rae"
Aankomst Rotterdam: 23-6-1950
Omgekomen:  21 man
Bijnaam: 'Noorderlicht bataljon'
Literatuur: Tropen-expresse
Noorderlicht op Midden-Java: Gedenkboek 403e Bataljon Infanterie 1948-1950

Embleem ingevoerd in 14-10-1948, ontstaan vanuit een prijsvraag, gewonnen door dpl. sgt. Engelkes. Het 403e bataljon bestond uit personeel van het 1e regiment infanterie, vanouds een regiment gevormd uit noordelijke Nederlanders. Zij gaven het bataljon de bijnaam 'Noorderlicht bataljon' Het ontwerp van het embleem is hiervan het gevolg. Het beeld de zee uit waarboven het noorderlicht zichtbaar is (hiervoor werden de nationale kleuren gekozen). De letter N in de zee duidt op de bijnaam.

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '48-1. Daar het bataljon niet op volledige sterkte was werd na aankomst te Semarang de C-cie opgeheven en opgedeeld. Op 27 september 1948 werd het bataljon via Pekalongan verplaatst naar het vak van de V-Brigade rond Poerwokerto met o.a. posten te Tjilatjap, Ketenger (bewaking van de krachtcentrale) en Kalibagor. Hier werd het bataljon opgeleid door 4-9 RI en Inf. V.KNIL. De D-cie werd ingedeeld bij 4-6 RI te Pekalongan. In december werd het bataljon ingedeeld bij het nieuw gevormde Troepencommando 'Noordkust'. De B-cie werd na een korte periode in Slawi op 14 december verdeeld over de posten Batang, Simbang en Soebah ter bewaking van de spoorlijn en verkeersweg Cheribon-Semarang. De A-cie werd op 18 december gelegerd te Pemalang en twee weken later verplaatst naar Pekalongan met o.a. posten te Bawang, Bandar, Kedoengwoendi en Lebakbarang. Hierdoor konden onderdelen van de W- en de V-Brigade worden vrijgemaakt voor deelname aan de 2e politionele actie.

Het bataljon nam aan de 2e politionele actie, op 19 december 1948, verder niet actief deel. De D-cie kwam op 22 januari 1949 onder direct bevel van de cdt. B-Divisie en werd gelegerd te Koedoes. Op 27 januari nam de D-cie samen met huzaren, genie en KNIL deel aan de bezetting van Japara. De volgende dag zuiverde de D-cie het gebied rond Koedoes.

Op 29 januari, kwam de D-cie weer in actie en voerde samen met genie, artillerie en huzaren zuiveringen uit bij Wirosari en Poerwodadi. Op 6 juli kwam de D-cie weer terug bij het bataljon en werd deze gelegerd te Kadjen. Ook in het gebied bij Pekalongan werden er vele acties gevoerd om infiltraties van de TNI tegen te gaan zoals van 13 tot 20 februari de actie "Armada" waarbij, samen met een cie KNIL, het gebied tussen Belik en Panningaran werd doorkruist en op 18 april de actie naar Boekoer. De dagelijkse konvooien werden veelvuldig beschoten en er waren periodes dat de bevoorrading, zoals bij Panningaran, uitsluitend vanuit de lucht plaatsvond. Na het 'Cease fire', op 15 augustus, nam de onrust snel af. Tegen het eind van 1949 was het bataljon gelegerd nabij Semarang met o.a. posten te Soekaredjo, Weleri en Kendal. Via Semarang ging het bataljon naar Batavia in afwachting van de repatriëring.

 

 

Social Media

   

Laatst Online

  • Gerardk
  • bertb
  • r.j. Lesman

Zoeken

Gebruikers Online

We hebben 14 gasten en geen leden online

Totaal Bezoekers

Artikelen bekeken hits
293174