A+ A A-

5-1 RI

 

Opgericht: 01-10-1947 te Assen
Onderdeel van: E-Divisie "Drietand"
Vertrek Indië: 05-11-1947 a/b "Volendam"
Aankomst Indië: 13-12-1947 te Makassar
Toegevoegd aan: T.T.C. Zuid-Celebes, *T.T.C. Midden-Sumatra, **T.T.C. West-Java
Ingedeeld bij: *U-Brigade
Actiegebied(en): Makassar, *Padang, *Pariaman, *Painan, **Madjalengka, **Poentjak
Commandant: Maj. N.F. Epkema 05-06-1947/  -08-1947
  Lt.kol W.J.M. v. Hertum xx-08-1947/07-04-1950
Gerepatrieerd: 07-04-1950 a/b "Dundalk Bay"
Aankomst Rotterdam : mei 1950
Omgekomen: 6 man
Literatuur : 5-1 RI in de tropen

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '47. Via Batavia kwam het bataljon aan te Makassar. Hier werd het bataljon voorlopig ondergebracht in het Lajangkamp. Na korte tijd werden de compagnieën dan wel pelotons samengevoegd met de verschillende eenheden van het KNIL en o.a. gelegerd te Pare, Watampone en Palopo. Samen met het KNIL werden er vele (meerdaagse) patrouilles gelopen.

In juni 1948 werd een deel van het bataljon ingescheept met als bestemming Padang. Tijdens de reis veranderde het reisdoel echter tot Batavia. Daar aangekomen werden de troepen vastgehouden en ingezet voor wachtdiensten in Batavia. Op 10 augustus werd ook het op Zuid-Celebes achtergebleven deel van het bataljon naar Batavia overgebracht. Deze groep verbleef maar kort te Batavia en zette de reis door naar Padang waar het op 20 augustus debarkeerde. De eerste groep die nog immer wachtdiensten vervulde in Batavia arriveerde uiteindelijk op 26 september te Padang. Hier nam het bataljon een gedeelte over van de bataljonsvakken van 4 RS en 5 GRPIr met o.a. posten te Indaroeng, Goenoeng Sarik en Ladang Padi.

Tijdens de 2e politionele actie werd de 3e cie (een versterkte halve cie) vanaf 21 december 1948 toegevoegd aan 4 RS en overgebracht naar het pas bezette Padang Pandjang. De volgende dag trok de colonne, waar de cie. aan was toegevoegd, op naar Fort de Kock. Voor de stad splitste de colonne zich en trok de cie achter een kleine pantserspits op naar Baso. Op 23 december trok de (halve) 3e cie verder op en bezette Pajacomboh, waar het tot 6 januari 1949 was gelegerd. Ook de overige cieën werden uiteindelijk ingezet. Met de bezetting van Pariaman in het noorden en Painan in het zuiden werd de kuststrook aanzienlijk uitgebreid.

Na de 2e politionele actie was het gehele gebied van Pariaman tot Painan in handen van het bataljon. In dit uitgestrekte gebied dat nog volledig gezuiverd moest worden was de bevoorrading een grote bron van zorg. Vele posten moesten dan ook over zee of door de lucht bevoorraad worden. In maart, april 1949 was de situatie in het gebied zodanig verbeterd, dat de posten niet meer zo geïsoleerd waren en de bevoorrading op normale wijze kon plaatsvinden. Bij de zuiveringsacties werden in het noorden, bij Pariaman o.a. ook nog Soengei Limau, Sunur en Naras bezet. In het zuiden waren dit o.a.  Loempo en Pasar Taluk. Op 9 en 15 december 1949 werd het bataljon met de "Kalianget" en de LST 3 overgebracht naar Java (Cheribon) en gelegerd in het kampement Tondjong te Madjalengka. Vanaf 4 februari 1950 werd het bataljon, in afwachting van de repatriëring gelegerd te Poentjak.Social Media

   

Laatst Online

  • Gerardk
  • bertb
  • r.j. Lesman

Zoeken

Gebruikers Online

We hebben 17 gasten en geen leden online

Totaal Bezoekers

Artikelen bekeken hits
293183