A+ A A-

3-1 RI

 

 
Opgericht:   01-09-1946 te Assen
Onderdeel van: C-Divisie "7 December"
Vertrek naar Indië: 27-09-1946 a/b "Ruys"

Aankomst Indië:    

23-10-1946 Batavia                               
Toegevoegd aan: T.T.C. West-Java
Ingedeeld bij: 2e Infanterie Brigadegroep                      
Actiegebied(en): Tjibinong, Cheribon, Krawang, Tjidantoeng
Commandant: Lt.Kol D. Blanken 01-09-1946/29-06-1948
  Lt.Kol L.M. van Loon 29-06-1948/07-11-1949    
Gerepatrieerd: 13-10-1949 a/b "Empire Brent"
Aankomst te Amsterdam:        
07-11-1949 Amsterdam
Omgekomen:                         
20 man

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '45. Na aankomst werd het bataljon gelegerd in Depok ten zuiden van Batavia. Enkele weken later loste het bataljon de Britse 1st Indian Inf. Brigade en de Nederlandse OVW'ers van de U-Brigade af te Tjibinong. Na de overname, die werd voltooid tussen 15 en 17 november 1946 werd het bataljon, tot eind februari 1947, ingewerkt en bijgestaan door Inf.II.KNIL.

Tijdens de 1e politionele actie was het bataljon ingedeeld bij de Gevechtsgroep Zuid (GgpZ), onder bevel van de Lt.Kol D. Blanken. Op 21 juli 1947 zette de GgpZ vanuit Tjileungsir de opmars in naar Tjibaroesa en Djonggol. Daar de GgpZ al vanaf het begin van de opmars vertraging opliep als gevolg van de vele mijnen en sluipschutters ging men aan het eind van de dag in legering ten westen van Tjibaroesa en Djonggol. De dag daarop werden Tjibaroessa en Djonggol ingenomen. Op 23 juli werd uit GgpZ een kleine aanvalsgroep geformeerd. Deze groep zou verder oprukken via Krawang en Tjilamaja, die reeds bezet waren door 3-9 RI, naar Tjiasemhilir. Maar ook dit doel kon diezelfde dag niet meer bereikt worden en de groep ging even ten westen van Tjilamaja in legering. Het achtergebleven deel van GgpZ werd ontbonden en droeg de bezetting van Tjibaroesa over aan 4-8 RI. Nadat het bataljon zich te Tjilamaja had gevoegd bij de aanvalsgroep werd de opmars, door het nu weer verenigde bataljon, voortgezet en nam het op 24 juli Pamanoekan in. Hierna mocht het bataljon van de legerleiding niet verder oprukken om de weg vrij te houden voor de W-Brigade, die in opmars was naar Cheribon. Op 26 juli nam het bataljon Kadanghaoer, Indramajoe, Karangampel en Djatibarang over van de W-Brigade. Later werd ook Cheribon van de W-Brigade overgenomen.

Na de 1e politionele actie werd het bataljon gelegerd rond Cheribon en begon de tijd van zuiveren en patrouilleren. Tijdens deze patrouilles en acties vonden er vele vuurcontacten plaats met de TNI. Veel problemen gaf ook de beveiliging van de spoorverbinding Cheribon Bandoeng. Na een hergroepering in november werd het bataljon gelegerd tussen Krawang en Indramajoe. In deze strook langs de kust was het zeer onrustig als gevolg van de vele infiltraties, die ook vanaf zee plaatsvonden. Er werden diverse gecombineerde acties gevoerd samen met 3-9 RI waarna het gebied een stuk rustiger werd. Bij een volgende hergroepering in maart 1948 werd het bataljon weer gelegerd rond Cheribon. Eind december nam het bataljon het gebied rond Tjidantoeng over van 3-10 RI om dit bataljon vrij te maken voor de 2e politionele actie, waaraan het bataljon zelf verder niet actief aan deel zou nemen. Wel bleven de patrouilles en acties doorgaan. In juli 1949 werd het bataljon afgelost en gelegerd te Batavia in afwachting van de repatriëring.

 

 

Social Media

   

Laatst Online

  • M.v.kooten001
  • Ron
  • u0048w4

Zoeken

Gebruikers Online

We hebben 8 gasten en geen leden online

Totaal Bezoekers

Artikelen bekeken hits
316444